איו

כניסה למערכת הניהול

Quote

כאשר אנו משנים את הגישה שלנו, אנו לא רק רואים את החיים בצורה אחרת,
החיים עצמם הופכים לאחרים.
החיים משנים את צורתם בגלל שאנו עצמנו שינינו התפיסה שלנו

~ קתרין מאנספילד, סופרת, 1888-1923 ~
Next